-----
 Mediálni 
 partneri:
*
 

*

*

+

Neda Markovská
Jozef Ivančo
Marián Kyseľ
maestro Jaroslav Dvorský
-
Prednášajúci na kongresoch IKE
od roku 2008:
-
Abelovský Peter
(Slovenská republika)
-
Alexejenko Michal
(Slovenská republika)
-
Andel Pavol
(Česká republika)
-
Augustín Peter
(Česká republika)
*
Babčan Juraj
(Slovenská republika)
-
Barták Peter
(Česká republika)
-
Ciboch Miroslav
(Česká republika)
-
Čech Igor
(Česká republika)
-
Černý Přemysl
(Česká republika)
-
Čierny Michal
(Švajčiarsko)
-
Dianišková Simona
(Slovenská republika)
-
Dřízhal Ivo
(Česká republika)
*
El-Lababidi Adel
(Česká republika)
-
Farr Hani
(Rakúsko)
-
Hrbek Jan
(Česká republika)
-
Hrkal Jiří
(Česká republika)
-
Chaloupka Peter
(Nemecko)
-
Ivančo Jozef
(Slovenská republika)
-
Jurkovič Richard
(Slovenská republika)
-
Klamárová Tatiana
(Slovenská republika)
-
Klinkovský Zdeněk
(Česká republika)
-
Kopecká Dana
(Česká republika)
-
Kotrikova Bibiana
(Nemecko)
-
Kovaľová Eva
(Slovenská republika)
-
Kovář Zdeněk
(Česká republika)
-
Kučera Ján
(Slovenská republika)
-
Kyseľ Marián
(Slovenská republika)
-
Laky Markus
(Rakúsko)
-
Markovská Neda
(Slovenská republika)
-  
Mayer Yaniv
(Izrael)
-  
Mazánek Jiří
(Česká republika)
-
Németh Tibor
(Česká republika)
-
Novák Jaroslav
(Česká republika)
-
Pribulová Jana
(Slovenská republika)
-
Siebert Tomáš
(Slovenská republika)
-
Sladká Lívia
(Slovenská republika)
-
Starosta Martin
(Česká republika)
-
Starzyk Stanislav
(Slovenská republika)
-
Strecha Juraj
(Slovenská republika)
-
Surovková Jana
(Slovenská republika)
-
Šimůnek Antonín
(Česká republika)
-
Šmucler Roman
(Česká republika)
-
Špiller Jan
(Česká republika)
-
Třešňák Ivan
(Taliansko)
-
Urbanová Wanda
(Česká republika)
-
Vlnař Pavel
(Česká republika)
-
Wald Martin
(Česká republika)
-

Implantologické kongresy v Košiciach sú plné osobností

Urbanová Wanda
-----
 Mediálni 
 partneri:
*
 

*

*

+

Neda Markovská
Jozef Ivančo
Marián Kyseľ
maestro Jaroslav Dvorský