Vitajte,
+
kongres sa prvýkrát uskutočnil v roku 2008 v Zlatej Idke pri Košiciach ako parodontologicko-implantologické stretnutie zubných lekárov. V tom čase podujatie s takýmto zameraním na Slovensku chýbalo. Podnet na každoročné organizovanie stretnutia vzišiel od MUDr. Jozefa Ivanča, CSc. zo súkromného stomatologického pracoviska DDDental Košice, s.r.o. Samotným otcom tejto myšlienky bol MUDr. Ivan Třešňák z Campo Tures v Taliansku, ktorý sa podobnými každoročnými stretnutiami, aj keď v menšom rozsahu, snažil rozšíriť obec implantológov a prilákať začiatočníkov. Kongres mal od začiatku podporu hlavnej odborníčky pre zubné lekárstvo na Slovensku prof. MUDr. Nedy Markovskej, CSc.
 
Od prvého stretnutia sa podujatie organizovalo ako stretnutie slovenských a českých zubných lekárov. Autormi prednášok boli poprední odborníci z Čiech a zo Slovenska. Postupne pribúdali prednášatelia aj z iných krajín (Taliansko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko) a kongres sa stal v pravom zmysle slova medzinárodným. Zároveň sa kongres tématicky rozšíril o prednášky zo zubnej protetiky, čeľustnej ortopédie, záchovnej a estetickej stomatológie a dentálnej hygieny.
 
Z kapacitných dôvodov museli organizátori v roku 2014 presunúť kongres s rodinnou atmosférou zo Zlatej Idky do Košíc, do modernej kongresovej sály hotela Roca, event. hotel Yasmin, až sme napokon zakotvili v hoteli Double Tree by Hilton.
 
Účastníci predchádzajúcich ročníkov hodnotia doterajšie kongresy ako veľmi dobré nielen po stránke odbornej, ale aj spoločenskej. Prispeli k tomu každoročne veľmi kvalitní a poprední prednášatelia a nezabudnuteľné večerné posedenia.
 
Organizátori sa z hodnotení účastníkov doterajších kongresov tešia a pripravujú ďalší ročník. Veríme, že bude opäť úspešný a účastníci sa budú v meste Košice cítiť príjemne.
 
Od roku 2011 má podujatie svoje vlastné registrované logo.
 
Jozef Ivančo

Prednášajúci na kongresoch IKE od roku 2008:

Abelovský Peter

(Slovenská republika)

Alexejenko Michal
(Slovenská republika)

Andel Pavol
(Česká republika)

Augustín Peter
(Česká republika)

Babčan Juraj
(Slovenská republika)

Barták Peter
(Česká republika)

Ciboch Miroslav
(Česká republika)

Cinzer Matúš
(Slovenská republika)

Čech Igor
(Slovenská republika)

Černý Přemysl
(Česká republika)

Čierny Michal
(Švajčiarsko)

Dianišková Simona
(Slovenská republika)

Dřízhal Ivo
(Česká republika)

El-Lababidi Adel
(Česká republika)

Ewers Rolf
(Nemecko)

Farr Hani
(Rakúsko)

Foltán René
(Česká republika)

Hatalová Helena
(Slovenská republika)

Hrbek Jan
(Česká republika)

Hrkal Jiří
(Česká republika)

Chaloupka Peter
(Nemecko)

Ivančo Jozef
(Slovenská republika)

Ivančová Eleonóra
(Slovenská republika)

Jurkovič Richard
(Slovenská republika)

Klamárová Tatiana
(Slovenská republika)

Klinkovský Zdeněk
(Česká republika)

Kopecká Dana
(Česká republika)

Kotrikova Bibiana
(Nemecko)

Kovaľová Eva
(Slovenská republika)

Kovář Zdeněk
(Česká republika)

Kučera Ján
(Slovenská republika)

Kyjovská Čičváková Martina
(Slovenská republika)

Kyseľ Marián
(Slovenská republika)

Laky Markus
(Rakúsko)

Markovská Neda
(Slovenská republika)

Matuševská Mária
(Slovenská republika)

Mayer Yaniv
(Izrael)

Mazánek Jiří
(Česká republika)

Morgan Vincent J.
(USA)

Müller Alica
(Nemecko)


Németh Tibor
(Česká republika)

Novák Jaroslav
(Česká republika)

Novotný Rudolf
(Slovenská republika)

Pribulová Jana
(Slovenská republika)

Siebert Tomáš
(Slovenská republika)

Sladká Lívia
(Slovenská republika)

Starosta Martin
(Česká republika)

Starzyk Stanislav
(Slovenská republika)

Stebel Adam
(Slovenská republika)

Strecha Juraj

(Slovenská republika)

Surovková Jana
(Slovenská republika)

Šimůnek Antonín
(Česká republika)

Šmucler Roman
(Česká republika)

Špiller Jan
(Česká republika)

Třešňák Ivan
(Taliansko)

Urbanová Wanda
(Česká republika)

Vlnař Pavel
(Česká republika)

Wald Martin
(Česká republika)

 

Implantologické kongresy v Košiciach sú plné osobností

Pribulová Jana
Mediálni partneri

 

stomateam_logo.png

180

partneri

sdhs_logo.png

new_logo_SKMTP.png

slovenska-komora_zubnych_lekarov.png