ike-neda-markovska

Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Od ukončenia štúdia pôsobí na akademickej pôde, posledné dva roky na LF SZU. Jej profesným zameraním je parodontológia, ochorenia ústnej sliznice a prevencia. Okrem prvej atestácie zo stomatológie, absolvovala atestáciu z parodontológie, má certifikát z mukogingiválnej chirurgie a certifikát z chorôb ústnej sliznice. Od roku 2007 pôsobí ako hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo. Je členkou Rady SKZL a členkou pracovných komisií na úrovni MŠ a MZ SR.
-

ikekosice 2018 f3.jpg

MUDr. Jozef Ivančo, CSc.

Je vedúcim lekárom súkromného stomatologického pracoviska DDDental s.r.o. Špecializuje sa na implantológiu, estetickú stomatológiu a endodonciu. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor stomatológia. Je členom Slovenskej spoločnosti pre parodontológiu a implantológiu, Slovenskej stomatologickej spoločnosti a Slovenskej komory zubných lekárov. Do roku 1996 pôsobil na I. Stomatologickej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Počas pôsobenia na tejto klinike absolvoval atestačné skúšky zo stomatológie a parodontológie a obhájil vedeckú hodnosť CSc. Absolvoval odborné stáže v Českej republike, Švajčiarsku a Taliansku.

-

ike-marian-kysel

MUDr. Marián Kyseľ, PhD.

Špecializuje sa na dentoalveolárnu a maxilofaciálnu chirurgiu. Štúdium stomatológie absolvoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1980. Od jeho ukončenia pracuje na Oddelení ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie I. Stomatologickej kliniky UPJŠ v Košiciach najprv ako asistent, neskôr ako odborný asistent pre výuku medikov. Má atestáciu v odbore stomatológia a atestáciu II. stupňa z ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie. V roku 2006 obhájil PhD. Absolvoval odborné stáže v Českej republike, Grécku, Fínsku, Švajčiarsku a Taliansku.

Prednášajúci na kongresoch IKE od roku 2008:

Abelovský Peter

(Slovenská republika)

Alexejenko Michal
(Slovenská republika)

Andel Pavol
(Česká republika)

Augustín Peter
(Česká republika)

Babčan Juraj
(Slovenská republika)

Barták Peter
(Česká republika)

Ciboch Miroslav
(Česká republika)

Cinzer Matúš
(Slovenská republika)

Čech Igor
(Slovenská republika)

Černý Přemysl
(Česká republika)

Čierny Michal
(Švajčiarsko)

Dianišková Simona
(Slovenská republika)

Dřízhal Ivo
(Česká republika)

El-Lababidi Adel
(Česká republika)

Ewers Rolf
(Nemecko)

Farr Hani
(Rakúsko)

Foltán René
(Česká republika)

Hatalová Helena
(Slovenská republika)

Hrbek Jan
(Česká republika)

Hrkal Jiří
(Česká republika)

Chaloupka Peter
(Nemecko)

Ivančo Jozef
(Slovenská republika)

Ivančová Eleonóra
(Slovenská republika)

Jurkovič Richard
(Slovenská republika)

Klamárová Tatiana
(Slovenská republika)

Klinkovský Zdeněk
(Česká republika)

Kopecká Dana
(Česká republika)

Kotrikova Bibiana
(Nemecko)

Kovaľová Eva
(Slovenská republika)

Kovář Zdeněk
(Česká republika)

Kučera Ján
(Slovenská republika)

Kyjovská Čičváková Martina
(Slovenská republika)

Kyseľ Marián
(Slovenská republika)

Laky Markus
(Rakúsko)

Markovská Neda
(Slovenská republika)

Matuševská Mária
(Slovenská republika)

Mayer Yaniv
(Izrael)

Mazánek Jiří
(Česká republika)

Morgan Vincent J.
(USA)

Müller Alica
(Nemecko)


Németh Tibor
(Česká republika)

Novák Jaroslav
(Česká republika)

Novotný Rudolf
(Slovenská republika)

Pribulová Jana
(Slovenská republika)

Siebert Tomáš
(Slovenská republika)

Sladká Lívia
(Slovenská republika)

Starosta Martin
(Česká republika)

Starzyk Stanislav
(Slovenská republika)

Stebel Adam
(Slovenská republika)

Strecha Juraj

(Slovenská republika)

Surovková Jana
(Slovenská republika)

Šimůnek Antonín
(Česká republika)

Šmucler Roman
(Česká republika)

Špiller Jan
(Česká republika)

Třešňák Ivan
(Taliansko)

Urbanová Wanda
(Česká republika)

Vlnař Pavel
(Česká republika)

Wald Martin
(Česká republika)

 

Implantologické kongresy v Košiciach sú plné osobností

Ivančo Jozef
Mediálni partneri

 

stomateam_logo.png

180

partneri

sdhs_logo.png

new_logo_SKMTP.png

slovenska-komora_zubnych_lekarov.png